Ympäristö

Uudistavalla viljelytavalla turvaamme maan kasvukunnon säilymisen myös tuleville sukupolville. Luonnollisesti.

Toimintamme edellytys

Ympäristöstä huolehtiminen on viljelytyön merkittävimpiä osia. Ympäristöstä huolehtiminen ei ole meille toiminnassamme tavoite vaan ehdoton edellytys. Tehokas viljely ja suuret tuotantomäärät saattavat kuulostaa ympäristön kannalta pelottavilta ja kuormittavalta.  Oliko ennen kaikki paremmin? Me tiedämme, että ympäristön kannalta ei ollut. Me haluamme lisätä ihmisten tietämystä nykypäivän viljelystä ja sen teknisestä kehittymisestä kohti ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintatapoja ja tuotantokoneita. Kerromme, miten omassa toiminnassamme kannamme vastuun ympäristöstä ja sen monimuotoisuuden säilymistä seuraaville sukupolville.

Tekniikka tukee perinteitä

Samoin kuin autot ovat vuosien saatossa kehittyneet ympäristöystävällisemmiksi ja vähemmän polttoainetta kuluttaviksi, ovat myös viljelykoneet kokeneet samat kehitysaskeleet. Tänä päivänä iso traktori työkoneineen kuluttaa vähemmän polttoainetta, kuin vanhemmat ja pienemmät traktorit. Työkoneiden kehittyneiden lisävarusteiden avulla viljelytyön aikana pystytään tarkkailemaan myös ympäristöä ja vähentämään kuormitusta.

Mitä uudistava viljely tarkoittaa käytännössä?

Uudistava eli regeneratiivinen viljely tarkoittaa kokonaisvaltaista, koko ekosysteemiä elvyttävää viljelytapaa. Käytännössä se tarkoittaa, että hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta.

Uudistava viljely on enemmän kuin yksittäiset toimenpiteet. Tärkeää on paitsi se, mitä tehdään, myös se, miten tehdään

.

Uusiutuvaa energiaa ja sivuvirtoja 

Tilallamme varastoidaan ja kuivataan vuosittain yli 7 milj. kiloa sipulia. Sipulinkuivauksessa olemme siirtyneet kokonaan käyttämään öljyn sijaan uusiutuvia energianlähteitä. Uusimmat tuotantolinjainvestoinnit on puolestaan suunniteltu lämmöntalteenottoa ajatellen. Pakastetuotannon lämpötehosta pystymme energiankiertojärjestelmämme avulla ottamaan energiaa talteen 400 kilowattia tunnissa. Tilan tuotanto- ja varastorakennusten katoille on asennettu aurinkopaneelit, jotka tuottavat kesäaikaan merkittävän määrän energiaa tilan prosessien käyttöön.

Myös itse sipulista tilalla pyritään käyttämään kaikki. Sipulin hävikkijakeiden uusiokäytön osalta katseet on käännetty pellettituotantoon. Hävikkiin menevistä huonolaatuisista sipuleista ja sipulin kuorista puristettava neste ohjataan säiliöön, josta se ohjataan joko kaasutukseen tai peltojen kautta lannoitekiertoon. Jalostepuolen puhdas kuorihävikki on tulevaisuudessa tarkoitus kuivata kokonaan ja puristaa lannoite- ja rehupelleteiksi.

Yritys on tehnyt sivuvirtojen hyödyntämisen osalta vuosien mittaan paljon tuotekehittely-yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja muiden korkeakoulutahojen kanssa. Parhaillaan on käynnissä muun muassa hanke, jolla sipulinesteestä pyritään tuottamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita.

 

Viljely numeroina

Pelloillamme kasvaa sipuli poikineen. Alla on vuosittaisen sipulin viljelymme tunnuslukuja hehtaareina, kiloina ja penkkirivikilometreinä.

Hehtaareja

Mlljoonaa kiloa

Sipulipenkin pituus km

Tule käymään

Kasurilanmäentie 201
71800 Siilinjärvi

Sähköposti

pekka@pekkavehvilainen.fi
tilaukset@pekkavehvilainen.fi

Seuraa meitä